Upute za prijavu sažetaka

Pozivamo sve autore da pošalju sažetke svojih radova (za predavanje ili poster), najkasnije do 03.11.2016.

Sažeci se prijavljuju putem linka na službenoj Internet  stranici kongresa. 

Upute:

  • Sažetak pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
  • Sažetak ne smije imati više od 2000 znakova
  • Odabrati vrstu i temu prezentacije
  • Navesti imena i prezimena svih autora te naziv odsjeka, institucije, grada i države iz koje dolaze
  • Imena i prezimena se upisuju u cijelosti, uz uporabu hrvatskog znakovlja: ime i prezime (npr. Dražen Perić)
  • Kontakt autor (Autor izlagač) upisuje svoj kontakt  telefon i svoju e-mail adresu
  • Upisati naslov sažetka i sam sažetak
  • Poželjno je da sažetak sadrži: cilj rada, materijal i metode, rezultati, zaključak

Rok za prijavu radova: 03.11.2016.
Obavijest o prihvaćanju radova: Druga polovica studenog, 2016.