Pomoć

PRIJAVA SAŽETAKA

Sažeci se prijavljuju putem online prijave sažetaka na ovoj internet stranici. Potrebno je odabrati i upisati tražene podatke te izvršiti slanje samog sažetka i svih traženih podataka. Molimo, koristite latinična slova bez specijalnih znakova te pripazite na zadani opseg znakova za sam tekst sažetka. U slučaju većeg broja znakova od dopuštenog, a po slanju sažetka biti ćete alarmirani kako bi smanjili njihov broj. U mogućnosti ste i pregledati sažetak u generiranom dokumentu te provjeriti ispravnost svih podataka i znakova. U slučaju greške koju nije moguće otkloniti, kontaktirajte organizatora događaja.

PRIJAVA ZA DOGAĐAJ

Za događaj se možete prijaviti na dva načina, online i offline.

ONLINE PRIJAVA

Prijavljujete se putem ove internet stranice uz pomoć online obrasca. Potrebno je ispuniti i odabrati sve tražene podatke. U slijedećem koraku imate mogućnost pregledati i provjeriti odabrane i upisane podatke. Nakon provjere vaša online prijava je obavljena. Na slijedećoj stranici dobiti ćete potvrdu o uspješnoj prijavi zajedno s potrebnim podacima ovisno o odabranom načinu plaćanja:
1. Kreditna kartica online (American Express, Diners, Visa, MasterCard, Maestro): biti ćete preusmjereni na sigurnu i zaštićenu (SSL enkripcija) T-com PayWay stranicu gdje će se obaviti online plaćanje kreditnom karticom. Nakon uspješnog plaćanja, na samoj stranici, ali i na vašu E-mail adresu dobiti ćete potvrdu o uspješnoj prijavi i transakciji.
2. Kreditna kartica offline (American Express, Diners, Visa, Mastercard): nakon obavljene prijave, na samoj stranici, ali i na vašu E-mail adresu  dobiti ćete potvrdu o uspješnoj prijavi. Tamo ste u mogućnosti preuzeti offline obrazac za autorizaciju kreditne kartice. Ispunjeni obrazac šalje se mailom ili fax-om organizatoru kongresa.
3. Bankovna uplata: nakon obavljene prijave, na samoj stranici, ali i na vašu E-mail adresu  dobiti ćete potvrdu o uspješnoj prijavi s podacima potrebnim za bankovnu uplatu, naziv tvrtke, broj žiro računa za uplatu u kunama ili drugoj valuti, poziv na broj i sl.

OFFLINE PRIJAVA

Prijavljujete se putem ove internet stranice uz pomoć offline obrasca. Offline obrazac ćete preuzeti na stranici online prijave. Ispunjeni obrazac šalje se mailom ili fax-om organizatoru kongresa. Offline obrazac identičan je online prijavi s istim upisom i odabirom podataka te načinima plaćanja. Potreban je u trenucima kad korisnik iz nekog razloga ne može uspješno izvršiti online prijavu, poteškoća sa internetskom vezom, isključenim korištenjem internetskih skripti i sl.