Organizacijski odbor

Predsjednice kongresa

 • Jozica Šikić, Jadranka Šeparović Hanževački

Tajnica kongresa

 • Jasna Čerkez Habek

Mlađi tajnik

 • Dario Gulin

 

Organizacijski odbor

 • Nikola Bulj
 • Joško Bulum
 • Diana Delić Brkljačić
 • Darko Duplančić
 • Damir Fabijanić
 • Edvard Galić
 • Mario Ivanuša
 • Josip Lukenda
 • Sandra Makarović
 • Davor Miličić
 • Danijel Planinc
 • Vlatka Rešković Lukšić
 • Alen Ružić
 • Kristina Selthofer Relatić
 • Boris Starčević
 • Maja Strozzi
 • Krešimir Štambuk
 • Vjekoslav Tomulić
 • Josip Vincelj